Αθηνά Σχινά Άνδρος Πλόες Print
Written by Administrator   
Saturday, 06 October 2018 06:59

ΠΛΟΕΣ ΧΧ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ - LIVING REAL!

ΑΝΔΡΟΣ 2014

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ

Στους ζωγραφικούς πίνακες της  Μαρίας Γρηγοριάδη, οι μεταπλασμένες της εικαστικές αποτυπώσεις, προερχόμενες από εντυπώσεις, συμβάντα του βίου, αναθρώσκουσες μνήμες και μεταισθήσεις, απαρτίζουν ιδιότυπους  χάρτες, στους οποίους ο χρόνος κι ο χώρος διαπλέκονται, όπως επίσης το εφήμερο και φευγαλέο που συνομιλεί με το τυχαίο και πιθανό να εμφανιστεί ως αποκύημα της φαντασίας. Στις «χωρογεωγραφίες» των έργων της ζωγράφου, που αναπτύσσονται σε οριζόντιο και κατακόρυφο συνήθως άξονα, δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα στην ατομικότητα και στην συλλογικότητα, στην πραγματικότητα και στην ουτοπία, καθώς η μια παράμετρος επενεργεί στην άλλη, με προεξάρχουσες τις χρωματικές τονικότητες και τα ρυθμικά στοιχεία της κάθε σύνθεσης.

ΑΘΗΝΑ ΣΧΙΝΑ ΚΡΙΤΙΚΟΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

In the paintings of Maria Grigoriadi , her re-modelled visual expressions, derived from impressions, life's events, memories which spring up and after-feelings, compose sui generis charts in which time and space intertwine, together with the ephemeral and transient, which converse with the random and contingent in order to make their appearance as the off-spring of imagination. In the ‘spatial geographies' of the artist's works, developed on a horizontal and, usually, vertical axis, there are no watertight areas between individuality and collectivity, between reality and utopia, since the one parameter activates the other, with the colour tonalities and the factors of rhythm in each composition to the forefront.